نظر مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح صیانت از حجاب و عفاف:پیشنهاد می شود مسکوت بماند

ایسنا نوشت:مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب اعلام کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است: با توجه به فقدان خلا قانونگذاری در خصوص مواجهه با بدحجابی در جامعه و نظر به ملاحظات و چالش ذکر شده کلیات طرح قابل تایید نیست . لذا پیشنهاد می شود طرح فوق برای اتخاذ رویکردی همه جانبه تر به موضوع مسکوت گذاشته شود. نظر کارشناسی مرکز در این خصوص به صورت روشن این است که ایجاد مطالبه عمومی و جمعی در خصوص موضوع طرح، اولویت اول در این حوزه است. نگاهی به تجربیات صورت گرفته در این حوزه از جمله عدم موفقیت طرح گشت ارشاد در خصوص مقابله با پدیده بدحجابی و همچنین عدم توفیق برخورد نیروی انتظامی با نصب ماهواره در آپارتمان شاهدی بر این مسئله است. علت اصلی این عدم توفیق ها را فقدان مطالبه و خواست عمومی در جامعه می توان دانست. از همین رو هرگونه اقدامی بدون توجه به این اولویت نتایج و پیامدهای منفی را ایجاد خواهد کرد. در ضمن باید توجه داشت که جرم انگاری بدحجابی در ابتدای انقلاب اسلامی در شرایطی رخ داد چنین مطالبه ای در جامعه وجود داشته است . با این حال برخی از مواد قابل دفاع طرح از جمله مواد (2) (4) و (6) می تواند نه در قالب طرح مجزا، بلکه در قالب طرح الحاق موادی به قانون اصلی خود دنبال شود. این امر علاوه بر ایجاد ارتباط منطقی بین مواد و قوانین مرتبط با آن از افزایش حجم قوانین کشور نیز کاسته و از همه مهمتر حساسیت اجتماعی و سیاسی کمتری رادر جامعه پدید خواهد آورد.

2929

کد N954357