توقف مذاکرات روسیه و ترکیه درباره تاسیس خط لوله انرژی«استریم»

سیاسی

یک مقام ارشد انرژی ترک از توقف مذاکرات کشورش با روسیه در خصوص تاسیس خط لوله انرژی «استریم» به علت عدم پیشرفت در مذاکرات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، یک مقام ارشد انرژی ترکیه با اشاره به عدم پیشرفت مذاکرات بین این کشور و روسیه بر سر احداث خط لوله انرژی «استرریم» از توقف مذاکرات بین دو کشور خبر داد.

«صفا صادق آیتکین» معاون وزیر انرژی ترکیه گفت: ما در حال حاضر نمی توانیم در مذاکرات پیش برویم. روسیه تخفیف در قیمت گاز بین دو کشور را پیش نیاز پروژه استریم دانسته است. اما ما این مسئله را نقطه شروع می دانیم. همچنین چون بعد ماه ژوئن دولتی هم در ترکیه تشکیل نشد در حال حاضر مذاکرات متوقف شده است.

به گفته این مقام ترک، ترکیه درخواست تخفیف گازی خود از ۶ درصد را به ۱۰.۲ درصد افزایش داده است.

وی گفت، ترکیه خواستار مذاکره درباره تخفیف و احداث پروژه بصورت جداگانه است.

«رضا علی آلابویون» وزیر انرژی ترکیه نیز اعلام داشته است در دوره دولت موقت روسیه و ترکیه بر روند این پروژه متمرکز نخواهند شد.