رهبر حزب کارگر انگلیس انتخاب شد

تسنیم نوشت: جرمی کوربین به عنوان رهبر جدید حزب کارگر در بریتانیا انتخاب شد.

به گزارش اسکای نیوز، جرمی کوربین با اختصاص 59/5 درصد از آرا به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا انتخاب شد.

اندی بورنهام، یوت کوپر و لیز کندال نیز در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

52310

کد N954236