تاج گردون: پخش تلویزیونی مذاکرات کمیسیون برجام به ضرر دلواپس ها شد/ تاثیر مصوبه سنا بر مجلس ایران

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک برجام ,مجلس نهم

غلامرضا تاج گردون معتقد است اگرچه دلواپس ها می خواستند با پخش تلویزیونی مذاکرات کمیسیون برجام، خودشان را موجه جلوه دهند اما این کار به ضررشان تمام شد.

عضو کميسيون ويژه بررسي برجام مجلس در گفت و گو با خبرآنلاين از صعه صدر اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي در جلسات اين کميسيون تقدير کرد و گفت: به نظر مي رسد که آقايان مخالف توافق هسته اي ايران و 1+5 انرژي بيشتري صرف تبيين مواضعشان مي کنند و هر بار که پاسخي مي گيرند براي محق نشان دادن خودشان بيشتر وقت مي گذارند.

به گفته وي، با توجه به ترکيب اعضاي کميسيون برجام پيش بيني مي شد که حاشيه ها بر متن، در چنين کميسيوني غلبه يابد. البته انتظار مي رود که اعضاي اين کميسيون خارج از اين حواشي، اطلاعاتش را بيشتر کرده و به بررسي دقيق و کارشناسي برجام بپردازد.

تاج گردون که مي گفت در اين کميسيون بحث رد و تصويب برجام مطرح نيست، ادامه داد: قرار است کميسيون ويژه، گزارشي از بررسي و ابعاد برجام به صحن علني ارائه دهد که طي آن به دغدغه هاي قابل پيش بيني پاسخ داده شده باشد.

وي در پاسخ به سوالي که به راي گيري اخير سنا درباره برجام اشاره داشت، گفت: نتايج اين راي گيري تاثيري بر مذاکرات ما در کميسيون برجام ندارد. چرا که ما بايد بر اساس منافع ملي خودمان به بررسي اين توافق بپردازيم. اميدوارم نهايتا نيز نمايندگان در صحن علني مجلس، فارغ از همه مسائل سياسي و حاشيه ها، نگاهي ملي و در راستاي ايفاي حقوق و منافع ملت، به اين توافق داشته باشند.

اين نماينده اصلاح طلب مجلس در پاسخ به سوالي که به حضور پررنگ جليلي در کميسيون برجام علي رغم حضور کمرنگ وي در مجلس در شش سال مسئوليتش اشاره داشت، گفت: ما هم همين سوال را از ايشان در کميسيون مطرح کرديم اما پاسخ قانع کننده اي از آقاي جليلي نشنيدم. البته توضيحاتي دادند که چرا قبلا کمتر به مجلس مي آمدند، اما ما قانع نشديم. البته شخصا معتقدم فرصتي که براي او فراهم شد، خوب بود تا حرف هاي نگفته، گفته شود.

وي افزود: آقاي جليلي 8 ساعت در جلسات کميسيون حرف زد و بخش زيادي از حرف هايش تکراري بود که نشان مي داد او بيش از اين حرفي براي گفتن ندارد. عمده مواضع شخصي وي نيز با پاسخ هايي در بيرون و درون مجلس روبرو شد. بويژه پاسخ آقاي ولايتي که سالها ناظر اين روند بوده و از سوي مقامات بالاتر بر مديريت مذاکرات نظارت داشته اند و در مناظره هاي انتخاباتي نيز نظرشان درباره مذاکرات هسته اي دولت گذشته بيان کردند.

تاج گردون که مي گفت نکته باقي مانده اي نمانده که منتقدين توافق هسته اي بخواهند بگويند، ادامه داد: آقاي عباسي هم حرف هايي در جلسات کميسيون برجام زدند که آقاي صالحي از نظر فني عمده حرف هاي وي و آقاي جليلي را رد کرد. آقاي ظريف هم اين هفته به جلسات کميسيون برجام مي آيند و پاسخ گوي ديگر ابهامات خواهند بود.

عضو کميسيون ويژه بررسي برجام در ارزيابي از سوالات مطرح شده در اين کميسيون از اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي، گفت: با دونوع سوال موجه بوديم. يکي سوالات فني که طرحشان اشکالي نداشت و ديگري سوالاتي که بيشتر سياسي بود. به نظر مي رسد برخي آقايان صرفا سوالاتي را تهيه کرده اند که خودشان را در پخش تلويزيوني مذاکرات بررسي برجام در کميسيون، نشان دهند و هدفشان صرفا سياسي است. اگرچه آقايان صالحي و عراقچي کوشيدند به اين نوع سوالات هم پاسخ دهند اما عمده اين سوالات قابل پاسخ دادن نيست و اساسا نبايد به آنها بيش از اين توجه کرد.

به گفته وي سوالات اعضاي کميسيون ويژه، عمدتا فني بوده و بي ربط نيست. ولي کساني با اهداف خاص به جلسات کميسيون برجام مي آيند و سوالات سياسي با اغراض جناحي مطرح مي کنند.

تاج گردون در پاسخ به اينکه چرا به نمايندگان عمدتا دلواپس اجازه داده مي شود تا با حضور در جلسات کميسيون به تبليغ دديگاه هاي خود بپردازند، گفت: آيين نامه مانع از حضور و سخنراني آنها نمي شود. هميشه هم اقليت انسجام بيشتري براي تبيين مواضعش دارد.

وي در پاسخ به اينکه چرا هيات رئيسه کميسيون برجام مانع از سياسي کاري اين افراد نمي شود، گفت: هيات رئيسه هم بر اساس آيين نامه داخلي مجلس ناگزير است به آنها هم فرصت صحبت کردن بدهد. البته به نظر مي رسد که گاهي هيات رئيسه هم از رفتار آنها عصباني هم مي شود، اما آيبن نامه اينگونه است و نمي توانند با حضورشان مخالفت کننند.

نماينده گچساران در پاسخ به اينکه پاسخ هاي اعضاي تيم مذاکره کننده هسته اي چقدر در اقناع اين نمايندگان موثر بوده است؟، گفت: آنها اساسا بنايي بر قانع شدن ندارند و در مورد بديهي ترين موضوعات هم نمي خواهند قانع شوند. برجام براي اين افراد صفر و يک است و حد وسط ندارد. از اين رو هيچ وقت قانع نخواهند شد.

2727

 

 

کد N953990