• ۲۹بازدید

فیلم/ پوتین و برلوسکنی در کریمه

بین الملل: «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر اسبق ایتالیا، با سفر به «کریمه» بطور غیر رسمی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، دیدار کرد.

فیلم/ پوتین و برلوسکنی در کریمهبین الملل: «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر اسبق ایتالیا، با سفر به «کریمه» بطور غیر رسمی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، دیدار کرد.

کد N953844

وبگردی