در نشست کمیته‌برنامه‌ریزی علوم جغرافیایی؛

سرلشکر صفوی: ملت و کشور ایران در حال عبور از یک پیچ تاریخی هستند

سیاسی

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: جهان در حال گذر از یک مرحله تاریخی است و منطقه ما در جنوب غرب آسیا در یک نقطه عطف راهبردی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر صفوی که در افتتاحیه نشست مشترک کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم و کمیسیون های مربوطه سخن می گفت با اشاره به تحلیلی از تغییر و تحولات امنیتی محیط پیرامونی ایران گفت: جهان در حال گذر از یک مرحله تاریخی است و منطقه ما در جنوب غرب آسیا در یک نقطه عطف راهبردی قرار گرفته است و ملت و کشور عزیزمان ایران در حال عبور از یک پیچ تاریخی هستند. سرعت تغییر و تحولات چشمگیر اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی پرشتاب شده است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این تحولات جهانی به لحاظ کیفی ما را به دورانی متفاوت از گذشته وارد ساخته است و امیدواری‌هایی که در جهت ایجاد نظم نوین جهانی با رهبری آمریکا پدید آمده بود دوام چندانی نیافت و این امیدواری‌ها جای خود را به پدیده‌ای داد که به کنایه آن را «بی‌نظمی نوین جهانی» می‌نامند.

صفوی تصریح کرد: این بی‌نظمی جهانی طی ۱۴ سال گذشته در چهار حوزه از شش حوزه ژئوپلتیکی مجاور ایران تبدیل به جنگ و ناامنی گسترده شده است.

عضو کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم درادامه به تشریح حوزه‌های ژئوپلتیکی مجاور ایران پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تاثیر گذاری اساتید در  توسعه کشور، گفت: اساتید علوم جغرافیایی سعی و تلاش کنند تا حوزه‌ی تأثیرگذاری خود را از محیط دانشگاه در آموزش و پژوهش به حوزه‌های تأثیرگذاری استانی، ملی و فراملی گسترش دهند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: اولویت تأثیرگذاری شما اساتید در بعد استانی حتی شهرستانی و ملی در تنظیم سند برنامه ششم کشور در سال ۹۹-۹۵ است. شما پیش‌قدم شوید و بروید پیش مسئولین استان و همچنین حل قسمتی از مشکلات شهر- شهرستان و استان خودتان از مسائل زیست ‌محیطی گرفته تا برنامه‌ریزی شهری را عهده دار شوید.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت آمایش سرزمینی گفت: از شما اساتید استدعا دارم  در موضوع  به مسائل آمایش و امنیت مرزهای آبی و خاکی ایران وارد شوید و در حوزه علوم جغرافیایی و گردشگری به کمک مسئولین بیایید. ایران نهمین کشوری است که دارای جاذبه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی، مذهبی و دیگر جاذبه‌هاست، برای آمایش زیرساخت‌های ایران در برنامه ششم مثلاً حمل و نقل ریلی، جادهای و هوایی، شما اساتید برای مشاوره دادن بهترین ها هستید.