سفیر قطر در عراق پس از ۲۵ سال تعیین شد

کد N953636