فیلم/ برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر

سیاسی

بین الملل: چهاردهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در محوطه کاخ سفید با حضور «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور برگزار شد.

فیلم/ برگزاری مراسم چهاردهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبربین الملل: چهاردهمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا در محوطه کاخ سفید با حضور «باراک اوباما» رئیس جمهور این کشور برگزار شد.