فیلم/ سانحه دلخراش در مسجد الحرام

سیاسی

بین الملل: سانحه دلخراش عصر روز گذشته در مسجد الحرام در صدر رسانه های امروز جهان قرار گرفته است.

فیلم/ سانحه دلخراش در مسجد الحرامبین الملل: سانحه دلخراش عصر روز گذشته در مسجد الحرام در صدر رسانه های امروز جهان قرار گرفته است.