فیلم/ لحظه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام

سیاسی

بین الملل: صحن مسجد الحرام عصر روز گذشته شاهد حادثه خونینی بود که به موجب آن بر اثر سقوط جرثقیل حدود ۴۰۰ زائر کشته و زخمی شدند.

فیلم/ لحظه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرامبین الملل: صحن مسجد الحرام عصر روز گذشته شاهد حادثه خونینی بود که به موجب آن بر اثر سقوط جرثقیل حدود ۴۰۰ زائر کشته و زخمی شدند.