هیات های اروپایی در تهران، در باغ سبز نشان می دهند یا وعده سرخرمن می دهند؟!

روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت: گفت: آلن‌‌ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است رفت و‌آمد هیئت‌های اروپایی به ایران نمایشی است و تا آژانس انجام تعهدات ایران را تائید نکند، تحریم‌ها باقی خواهد ماند.

گفتم: پس این هیئت‌های اروپایی برای چه ردیف شده و به ایران می‌آیند؟!

گفت: می‌خواهند به مسئولان کشورمان در باغ سبز نشان بدهند تا برجام را دربست تائید کنند.

گفتم: شاعری در مدح یک مزرعه‌دار شعری سرود و مزرعه‌دار گفت؛ سرخرمن بیا تا جایزه‌ات  را بدهم. اما وقتی هنگام درو رسید و شاعر برای دریافت جایزه رفت، مزرعه‌دار گفت؛ جایزه‌ات را همان موقع دادم تو با شعرت مرا خوشحال کردی و من هم با وعده سرخرمن تو را شاد کردم و بی‌حساب شدیم!

2727

 

 

کد N953385