قول مصالح ساختمانی دولتی به آیت الله مصباح از طرف هاشمی رفسنجانی

در ویسایت آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطره دوازدهم شهریور 70 به ملاقات با آقای مصباح یزدی و استمداد وی برای رسمیت یافتن موسسه اش اشاره شده است.


تا ساعت ده صبح كار كردم. شب‌هايي كه در دفترم مي‌مانم، به خاطر حضور از اول صبح، وقت بيشترى براى كار دارم و رفت و آمد وقتم را نمى‌گيرد...

آقاى [محمدتقي]مصباح يزدى با همكارانش در بنياد امام باقر(ع) آمدند. براى اعزام طلاب به خارج، ساخت مدرسه و رسميت يافتن موسسه استمداد كردند؛ قول كمك و حواله مصالح دولتى براى ساختمان دادم.

 

17302

کد N953373