نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

هنوز ذهنیت های منفی قومیتی در بین مردم و سیاستمداران وجود دارد

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان به همه جناح ها و چهره های سیاسی این کشور توصیه کرد از مسائل قومی دوری کنند و ذهنیت های اینچنینی را کنار بگذارند.

«محمد حسین فهیمی»، نماینده مردم سرپل در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: شناسنامه های الکترونیک یک ضرورت جدی برای افغانستان است و از ابعاد مختلف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اهمیت دارد.

وی گفت: تا زمانی که آمار دقیقی در کشور وجود نداشته باشد هیچ برنامه ریزی دقیقی نمی تواند صورت بگیرد، لذا توزیع شناسنامه های الکترونیک یک ضرورت واقعی است.

نماینده مردم سرپل در پارلمان افغانستان در خصوص گنجانده شدن واژه های «اسلام» و «افغان» در شناسنامه ها که جنجال های زیادی را میان مردم و مسئولان افغانستان برانگیخته است گفت: من فکر می کنم این مساله چیز مهم و قابل بحثی نیست زیرا وقتی می گوییم «جمهوری اسلامی افغانستان» هم اسلام در آن مطرح است و هم افغان، بنابراین بود و نبود این دو کلمه زیاد مهم نیست.

وی در خصوص علت عدم توزیع شناسنامه ها و طولانی شدن این روند گفت: مشکل هم در ادارت دولتی، هم در میان مقامات و هم در اجتماعات سیاسی است؛ هنوز ذهنیت های منفی قومیتی وجود دارد و من فکر می کنم این مسائل تاثیرات منفی در روند ملت سازی دارد.

این نماینده پارلمان افغانستان به همه جناح ها و چهره های سیاسی توصیه کرد از مسائل قومی دوری کنند و ذهنیت های اینچنینی را کنار بگذارند. وی در پایان اظهار داشت: توزیع شناسنامه ها به صورت تدریجی است و هنگامی که شناسنامه ها کاملا توزیع گردید روند انتخابات در افغانستان شفاف خواهد شد.