نماینده آیت الله سیستانی خواستار شد:

تسریع در روند اصلاحات عراق توسط دولت حیدر العبادی

سیاسی

آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق ضمن قدردانی از اصلاحات انجام گرفته توسط نخست وزیر این کشور خواستار تسریع در روند اصلاحات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آیت الله سیستانی با اشاره به اصلاحات انجام گرفته توسط دولت، هشدار دارد تا زمانی که جایگزین مسئولان برکنار شده بر اساس شایستگی انتخاب نشوند اصلاحات انجام شده به سرانجام نخواهد رسید.

شیخ مهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی نیز در خطبه های نماز جمعه ضمن ابراز امیدواری نسبت به تسریع در روند اصلاحات، گفت: این مهم تنها از طریق رعایت اصول حرفه ای و به دور از هر گونه سهم خواهی حزبی و وابستگی فرقه ای، منطقه ای و عشایری محقق می شود.

آیت الله سیستانی که دارای تاثیر زیادی در محافل سیاسی عراق است، بارها بر اصلاحات سیاسی تاکید کرده و نسبت به فسادی که آینده عراق را تهدید می کند هشدار داده است. این مرجع تقلید شیعیان پیشتر نیز گفته است: اگر اصلاحات حقیقی از طریق مبارزه بی وقفه با فساد و عدالت اجتماعی در تمام زمینه ها محقق نشود، شرایط به سمت بدتر شدن پیش می رود و شاید به سمتی پیش رود که هیچ عراقی وطن دوستی تحمل آن را ندارد.
گفتنی است شهرهای مختلف عراق از هفته ها پیش شاهد تظاهرات علیه فساد است و شرکت کنندگان در تظاهرات خواهان بهبود سطح خدمات عمومی هستند.
در پاسخ به این خواسته، دولت عراق بسته اصلاحاتی را ارائه کرده که نمایندگان پارلمان نیز با آن موافقت کرده اند. در مرحله نخست این اصلاحات حیدر العبادی پست های وزارتی را از 33 مورد به 22 مورد کاهش داده است.