درخواست کاربران خبرآنلاین برای سفرهای تفریحی دیپلمات های خارجی به تبریز و شیراز و یزد

استان اصفهان,اتریش

روز گذشته خبرآنلاین تصاویری از اصفهان گردی رئیس جمهور اتریش، همسرش و تیم همراه او را منتشر کرد که با استقبال و واکنش کاربران خبرآنلاین مواجه بود.

به گزارش خبرآنلاین بعد ازانتشار تصاویر سفر رییس جمهور اتریش و هیئت همراهش به اصفهان کاربران خبرآنلاین واکنش های جالبی به این موضوع داشتند. از جمله تعدادی از این کاربران در نظرات خود به اینکه چرا همه مهمانان خارجی قبل از هر جا به اصفهان برده می شوند اعتراض کرده و نقاط دیدنی دیگر ایران را معرفی کردند. مثلا کاربری نوشته است: "والا تبریز صد بهتر از اصفهانه.نمیدونم چرا دولتی ها فقط دوست دارند مهمانان را به اصفهان ببرند؟نکند آشنا دارند؟نکند تبلیغ است.  و خیلی نکند های دیگر. 33 پل هم نبود اصفهان چه میرشد؟باز هم دست آذری ها درد نکند که آن زمان این پل را احداث کردند.". و یا کاربر دیگری که نوشته بود:"چرا همه را می برند اصفهان ؟ چرا شیراز، یزد تبریز و... نمی برند ؟ جای تعجب است. شیراز با این همه آثار تاریخی ".  همینطور کاربر دیگری دیدگاه خود را اینگونه مطرح کرده است:"آیا ایران فقط اضفهان است ؟ تبریز ، شیراز، همدان، مشهد ؟ چرا همه را می برند اصفهان؟ چرا فرصت نمیدهند بقیه استان ها هم خوشان را به دنیا نشان بدهند؟."

گذشته از این موضوع حضور چهره های رده بالا از کشورهای اروپایی در ایران که به ویژه بعد از توافق هسته ای پررنگ شده است و نحوه مواجهه با آنها هم از دید کاربران خبرآنلاین دور نمانده است. از جمله کاربری در این باره نوشته است:چقدر این صحنه ها زیبا است.

و یا کاربر دیگری اینطور نوشته است:آدم احساس غرور مي كند. زبان فرهنگ بجاي زبان تهديد و خط ونشان.

29214

 

کد N953223