چرا جلیلی پای ثابت جلسات برجام است؟/دلواپسان مذاکرات هسته ای سال های گذشته از او سوالی نداشتند؟

کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس که ترکیبی با حضور اکثریت منتقدان تیم مذاکره کننده هسته ای دارد، در ایام تعطیلات مجلس، جلساتش با حضور نمایندگان دلواپس تهران که عضویتی در این کمیسیون ندارند، برگزار می شود. این کمیسیون این روزها محل رفت و آمد سعید جلیلی، مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران و از منتقدان نام آشنای برجام است.

چرا جلیلی پای ثابت جلسات برجام است؟/دلواپسان مذاکرات هسته ای سال های گذشته از او سوالی نداشتند؟کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس که ترکیبی با حضور اکثریت منتقدان تیم مذاکره کننده هسته ای دارد، در ایام تعطیلات مجلس، جلساتش با حضور نمایندگان دلواپس تهران که عضویتی در این کمیسیون ندارند، برگزار می شود. این کمیسیون این روزها محل رفت و آمد سعید جلیلی، مذاکره کننده پیشین هسته ای ایران و از منتقدان نام آشنای برجام است.

 

 

تدوین : یاسمین محمدی

30624 

 

کد N953189