عکسی از آیت الله طالقانی و رهبر معظم انقلاب

آیت الله سیدمحمود طالقانی

پارسینه با انتشار این عکس نوشت: 12 بهمن 1357. سالن فرودگاه مهرآیاد تهران، آیت الله سید محمود طالقانی در گفت وگو با آیت الله خامنه ای.

2929

کد N953037