طوفان شن در سرزمین های اشغالی ۹۰۰ زخمی برجا گذاشت

سیاسی

طوفان شن در اراضی اشغالی منجر به زخمی شدن ۹۰۰ اسرائیلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از النشره، منابع پزشگی اعلام کردند طوفان شن در اراضی اشغالی ظرف سه روز گذشته منجر به زخمی شدن ۹۰۰  اسرائیلی شده است.

بسیاری از زخمی ها در این حادثه از مشکلات تنفسی  رنج می برند.