مکانیزم چگونگی معرفی مراجع و یا عزل آنها از جایگاه مرجعیت چیست؟/پاسخ آیت الله مقتدایی را بخوانید

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم,مرتضی مقتدایی,مراجع

آیت الله مرتضی مقتدایی عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت که چون اعضای این جامعه استاد هستند می توانند فقیه را از غیر فقیه تشخیص داده و رای به مرجعیت یا رد مرجعیت کسی بدهند.

در گفت و گوي مشروح خبرآنلاين با اين عضو مجلس خبرگان رهبري، از او پرسيده شد: افراد بر اساس چه معيارهايي، از سوي جامعه مدرسين به عنوان مرجع معرفي مي شوند؟ مکانيزم معرفي مراجع و نظارت بر عملکرد انها که در مواردي منجر به لغو مرجعيت آنها مي شود، مثل تصميمي که در سال 88 براي آيت الله صانعي گرفته شد، چيست؟

آيت الله مقتدايي پاسخ  داد: «جامعه مدرسين حوزه علميه قم مرکب از عده اي مجتهد، فقيه و مدرس است که معمولا از اساتيد حوزه هستند و از افراد حوزه و اساتيد شناخت دارند. آنها بر اساس اطلاعاتي که در حوزه دارند و بر اساس شناختي که از اشخاص دارند، مرجعيت، اعلميت و صلاحيت افراد براي مرجعيت و يا عدم صلاحيت براي اين جايگاه را تشخيص مي دهند. آنها چون خودشان استاد و مدرس هستند، مي توانند فقيه را از غير فقيه و مجتهد را از غير مجتهد بر اساس عملکردهايشان تشخيص دهند و صلاحيت يا عدم صلاحيتش را اعلام کنند. بر اساس همين شناخت و موقعيت، برخي افراد را به عنوان مرجع تقليد انتخاب مي کنند و يا راي به عدم صلاحيت وي براي مرجعيت مي دهند. از سوي ديگر هم، چون به حمدالله جامعه مدرسين حوزه علميه قم محبوبيتي ميان قلوب دارد و مردم جامعه مدرسين را مي شناسند و به آنها اعتماد و ايمان دارند که افرادي دلسوزند و پيرو هواي نفس نيستند، اين معرفي را مي پذيرند. همين طور زماني هم که صلاح بدانند مرجعيت کسي بر اساس شناخت اعضاي جامعه مدرسين نقض مي شود.»

مشروح گفت و گو با وي را به زودي در خبرآنلاين بخوانيد.

2727

 

 

کد N952631