نجفی: ایران هیچگونه غفلتی را در افشای اطلاعات طبقه بندی شده نمی پذیرد

آژانس بین المللی انرژی اتمی,سازمان انرژی اتمی

سفیر و نماینده مقیم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بر ضرورت تغییر بنیادین رهیافت شورای امنیت و شورای حکام آژانس نسبت به ایران در پرتو تحولات جدید، تاکید و تصریح کرد که ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده را نخواهد پذیرفت.

به گزارش خبرآنلاین، رضا نجفی امروز(پنجشنبه) در جریان برگزاری اجلاس شورای حکام آژانس افزود: بنیان اصلی برجام، تعهدات متقابل از سوی ایران و گروه 1+5 برای تائید ماهیت منحصراً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران و به طور هم زمان، مُهر پایان نهادن بر همه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، لغو کامل همه تحریم های شورای امنیت و تحریم های یک جانبه و چندجانبه مربوط به موضوع هسته ای است.

وی در این زمینه تأکید کرد که تحقق این امر نیازمند تغییری بنیادین در رهیافت شورای امنیت به شکل مطروحه در مقدمه قطعنامه 2231 آن است. مشابه همین تغییر اساسی باید در آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله در شورای حکام آن پی گیری شود.
وی تصریح کرد که همه قطعنامه های پیشین شورای حکام که از نظر ایران اقداماتی توجیه ناپذیر و سیاسی هستند باید لغو شوند.

** مفاد قطعنامه های قبلی شورای حکام فاقد اعتبارند
نماینده ایران در آژانس خاطرنشان کرد: در شرایطی که برجام، با تائید قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، همکاری هسته ای با ایران و ادامه برنامه غنی سازی آن را مقرر می کند، مفاد قطعنامه های قبلی شورای حکام حاوی درخواست تعلیق این نوع فعالیت ها، دیگر از اعتبار برخوردار نیستند.
سفیر کشورمان با بیان مجدد موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه سلاح های هسته ای خطاب به اعضای شورای حکام آژانس گفت: ایران بر مبنای اصول محکم اعتقادی، راهبردی و بین المللی، قاطعانه با سلاح های کشتار جمعی به ویژه سلاح های هسته ای به عنوان سلاح هایی منسوخ، غیرانسانی و زیان آور برای صلح و امنیت بین المللی مخالفت می کند.

** هیچ کشوری نمی تواند غنی سازی را انحصاری کند
وی در این زمینه تصریح کرد که براساس فتوای تاریخی رهبر معظم جمهوری اسلامی، ممنوعیت دستیابی، تولید، انباشت یا کاربرد سلاح های هسته ای سیاست همیشگی ایران بوده است و در عین حال کشورمان، علم و فناوری از جمله فناوری صلح آمیز هسته ای به ویژه غنی سازی برای تولید سوخت را میراث مشترک بشریت می داند که هیچ کشوری نمی تواند آن را به انحصار درآورد.
نماینده ایران در آژانس در خصوص تحولات بین المللی اخیر پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان گفت: انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به منزله برداشتن گامی اساسی توسط ایران و گروه 1+5 از طریق توسل به مذاکره و مبتنی بر احترام متقابل برای حل و فصل یک بحران غیرضروری، مولود ادعاهای بی اساس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بود که با یک سلسله اقدامات سیاسی توجیه ناپذیر علیه مردم ایران دنبال شد.
وی افزود: از سوی دیگر، در ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس منطبق با چارچوب همکاری مصوب برای تسریع و تقویت همکاری و گفت وگوها با هدف حل و فصل همه موضوع های باقیمانده گذشته و حال که هنوز حل نشده باقی مانده اند، طرفین درباره یک نقشه راه به توافق رسیدند.

** ایران به همه پرسش های آژانس پاسخ مکتوب داده است
نجفی تأکید کرد که ایران به اجرای صادقانه تعهدات خود طبق مفاد نقشه راه متعهد است و به تائید آژانس طبق توافق انجام شده در نقشه راه، توضیحات مکتوب خویش و اسناد مربوطه برای حل و فصل همه موضوع های باقیمانده بین ایران و آژانس را ارائه داده است.
سفیر ایران در آژانس در عین حال بر تعهدات متقابل آژانس در قبال ایران و نیز ضرورت راز داری آن پافشاری کرد و در این زمینه متذکر شد، باید توجه داشت که نقشه راه یک توافق دو سویه است که طبق آن آژانس نیز تعهدات روشنی دارد.

** اصل محرمانگی، یکی از عناصر مهم نقشه راه است
وی با تاکید بر اینکه «اصل محرمانگی، یکی از عناصر مهم نقشه راه است»، افزود: آژانس همچنین به رعایت نگرانی های امنیتی ایران متعهد است؛ با توجه به تجربه های تلخ گذشته که برخی از اطلاعات طبقه بندی شده به خارج از آژانس درز کرد و با نظر به اینکه کوشش های جاسوسی جدی صورت گرفته توسط سازمان های اطلاعاتی بدنام که حتی اعمال جنایی و تروریستی مانند ترور دانشمندان را به منظور دستیابی به اهداف شیطانی خود مرتکب شدند، آژانس باید تلاش های خود در زمینه حفاظت از اطلاعات محرمانه ای را که در خلال اجرای نقشه راه و برجام به آگاهی اش رسانده می شود را دو چندان کند.

** ایران کوتاهی آژانس در افشای اطلاعات را نمی پذیرد
نجفی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچگونه غفلتی در افشای اطلاعات طبقه بندی شده را نخواهد پذیرفت و درخواست تعدادی از اعضای شورای حکام برای دریافت چنین اطلاعاتی با رویه استاندارد آژانس مغایرت دارد.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت قاطعانه جنبش عدم تعهد از برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان و نیز پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی از برجام و نقشه راه قدردانی کرد و به ادعاهای بی اساس مطروحه توسط هیأت های نمایندگی رژیم صهیونیستی، کانادا و امارات متحده عربی پاسخ داد.

4949

کد N952425