طرح کابینه لبنان برای حل بحران زباله ها

سیاسی

کابینه لبنان با برگزاری نشستی طرح «اکرم شهیب» وزیر کشاورزی این کشور را برای حل بحران زباله ها تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کابینه دولت لبنان در نشستی فوق العاده با حضور «تمام سلام» نخست وزیر، طرح «اکرم شهیب» وزیر کشاورزی لبنان برای برون رفت از مشکل زباله ها که بر بازگشت نقش شهرداری ها در این خصوص اذعان دارد تصویب کرد.

شهیب بعد از این نشست اعلام کرد: طرح ارائه شده از سوی کابینه، شامل بازگرداندن نقش شهرداری ها در مورد بحران زباله ها زیر نظر وزارتخانه های ذیربط است.

گفتنی است در پی بحران انباشت زباله ها در بیروت، شهروندان لبنانی اقدام به اعتراض و برگزاری تظاهرات کرده و با سر دادن شعارهایی، استعفای دولت را خواستار شدند.