تصاویری از سه روز حضور رئیس جمهور اتریش در ایران؛ دیدار با عالی ترین مقامات تهران

کد N951989