اقدام سوال برانگیز دانمارک برای جلوگیری از ورود مهاجران

سیاسی

دانمارک در حالی که بیشتر کشورهای اروپایی به سهم خود پذیرای مهاجران سوری هستند، مسیر ارتباطی خود با آلمان را برای جلوگیری از ورود مهاجران مسدود کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی به سهم خود تعدادی از مهاجران آواره سوری را در کشورهای خود پذیرفته اند دانمارک برای جلوگیری ازمهاجرت مردم سوریه به این کشور خط آهن ارتباطی خود با کشور آلمان را تعطیل کرده است.

بر این اساس مسیر راه آهن بین دانمارک و آلمان یکی از شلوغ ترین خطوط این کشور محسوب می شود که در پی اقدام مهاجران برای سفر با آن، به طور ناگهانی تعطیل شده است. در حالی که پیشتر پلیس مهاجران را برای ترک ایستگاه تشویق می کرد، در آخر به زور متوسل شد.

با این تصمیم دانمارک، بسیاری از مهاجران در مسیر راه آهن شروع به پیاده روی کرده اند. پلیس می گوید به دلیل خطر تصادف با این مهاجران خط آهن بین دانمارک و آلمان تعطیل شده است بیشتر مهاجرانی که از ترس نیروهای داعش به کشورهای اروپایی پناه آورده اند در کشورهای آلمان و سوئد اسکان یافته اند در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، برای نجات مهاجران شعار می دهند.

 دانمارک یکی از کشورهای عضو شنگن است که رفت و آمد به این کشور آزاد است ولی به خاطر جمعیت زیاد مهاجران این مسیر مسدود شده است.