ازنحوه «نظارت بر رهبری» تا نحوه «عزل از مقام مرجعیت» در گفت وگوهای خبرآنلاین با سه عضو مجلس خبرگان

مراجع,مجلس خبرگان

آیات مرتضی مقتدایی، سیدهاشم حسینی بوشهری و سیدمحمد واعظ موسوی از اعضای مجلس خبرگان رهبری با خبرگزاری خبرآنلاین گفت و گو کردند.

در اين گفت و گوها به مسائل مختلفي پرداخته شد. از جمله نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري و دستگاه هاي زير نظر ايشان همچون مجلس خبرگان رهبري و تذکر به کساني که به نقل از رهبري مطالبي را به ايشان نسبت مي دهند. نوع امتحان از نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري براي سنجش سطح اجتهاد آنان و اينکه چطور اجتهاد برخي در دوره اي تاييد و در دوره اي ديگر رد مي شود، نيز در اين گفت وگوها بررسي شده است.

با توجه به عضويت آيت الله مقتدايي و آيت الله حسيني بوشهري در جامعه اسلامي مدرسين و محققين حوزه علميه قم، با آنان درباره ليست اين تشکل مهم روحاني براي انتخابات مجلس خبرگان، نقش اين تشکل در معرفي مراجع تقليد به مردم و عزل آنها از اين مقام، حمايت برخي اعضاي اين تشکل از احمدي نژاد و ...نيز گفت و گو شد. البته با توجه به مسئوليت بالاي اين دو چهره برجسته روحاني در حوزه علميه قم درباره نقش و جايگاه روحانيت در جامعه کنوني، نحوه ارتباط روحانيت با مردم بويژه به واسطه وسايل نوين ارتباط جمعي و در فضاهاي مجازي نيز سوالاتي عنوان شد.

مشروح اين گفت و گوها را در روزهاي آينده در خبرآنلاين بخوانيد.

2727

 

 

کد N951823