نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران

سیاسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی در نامه ای به ایران خواستار اطلاعات بیشتر درباره برنامه هسته ای ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی، این آژانس با صدور بیانیه ای با طرح این ادعا که اطلاعات ارائه شده توسط ایران به آژانس دارای ابهاماتی بوده است خواستار ارائه اطلاعات شفاف تر از سوی ایران شد.

در این بیانیه آمده است آژانس سوالات خود درباره اطلاعات ارائه شده از سوی ایران درباره موضوعات باقیمانده درخصوص فعالیت های قبلی و فعلی هسته ای ایران را در ۱۵ ماه آگوست به ایران ارائه کرده است.

همچنین در این بیانیه آمده است برای رفع ابهام از برخی مسایل باقی مانده در خصوص فعالیت های قبلی و فعلی هسته ای ایران، جلسات فنی کارشناسان تا ۱۵ اکتبر در تهران برگزار خواهند شد.

قرار است موارد توافقی بین ایران و آژانس که در نقشه راه تعیین شده است تا ۱۵ اکتبر تکمیل شوند و گزارش آن به مدیر کل آزانس ارائه شود.