تصاویری از شور مردمی در دیدار با رهبر معظم انقلاب

کد N951393