بسیج ملی افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر

سیاسی

مسئولان و نهادهای مدنی افغانستان با ابراز نگرانی از تهدیدهای اجتماعی مواد مخدر، مردم را به طرح بسیج ملی علیه این پدیده دعوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر در نشستی گفتند: مواد مخدر همانند تهدیدهای امنیتی یک خطر جدی برای جامعه افغانستان محسوب می شود.

این نشست که به منظور ایجاد هماهنگی میان نهادهای مدنی برای مبارزه با مواد مخدر شکل گرفته بود طرح بسیج ملی را برای مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد کرد و از تمام مردم دعوت نمود در این امر سهیم شده و با مسئولان همکاری نمایند.

مواد مخدر همواره یکی از نگرانی های دولت افغانستان بوده است؛ در سال های اخیر اقدامات قابل توجهی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شکل گرفته که منجر به کاهش تولید و استفاده از آن شده است اما به نظر می رسد هنوز راه زیادی برای محو این تهدید اجتماعی مانده است.