فیلم/ عملیات نیروهای مردمی عراق علیه د اعش در غرب سامرا

سیاسی

نیروهای مردمی عراق در غرب سامراء تروریست های داعش را متحمل شکست سنگینی کردند.

فیلم/ عملیات نیروهای مردمی عراق علیه د اعش در غرب سامرانیروهای مردمی عراق در غرب سامراء تروریست های داعش را متحمل شکست سنگینی کردند.