جوکار در گفتگو با مهر:

نباید گزارش دهی چهره های مختلف در کمیسیون برجام تخطئه شود

سیاسی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اینکه افراد در جایگاه های مختلف و با مسئولیت های گوناگون در کمیسیون برجام حضور یافته و اظهارنظر کنند مبنای کارشناسی داشته و نباید آن را تخطئه کرد.

محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره ضرورت بررسی برجام با نگاه حقوقی، کارشناسی و فنی گفت: متن برجام با منافع ملت و کشور سروکار دارد و باید به طور دقیق و بدون اعمال نظر سیاسی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انحراف از دید کارشناسی به هیچ وجه جایز نیست افزود: اعضای کمیسیون برجام با رای نمایندگان مجلس انتخاب شدند تا پس از بررسی متن برجام در حوزه های حقوقی و فنی، گزارش جامع و در چارچوب کارشناسی به صحن علنی مجلس ارائه دهند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی جریانات در کشور تلاش در تضعیف کمیسیون ویژه برجام داشته و یا عنوان می کنند که مجلس نباید به مسئله برجام ورود پیدا کند خاطرنشان کرد: نباید به طور شتاب زده و زودهنگام بنای قضاوت از عملکرد کمیسیون برجام گذاشته شود.

جوکار گفت: کسانی که به دنبال تخطئه کردن این کمیسیون هستند باید بدانند که اعضای آن با رای وکلای ملت انتخاب شده و مشغول بررسی متن برجام هستند.

وی با اشاره به اینکه نقد منصفانه مجاز است افزود: تضعیف جایگاه مجلس و کمیسیونی که برمبنای قانون اساسی تشکیل شده است اقدام پسندیده ای نیست.

نماینده مردم یزد خاطرنشان کرد: اینکه افراد در جایگاه های مختلف و با مسئولیت های گوناگون در کمیسیون برجام حضور یافته و بسته به مسئولیت و حیطه اختیارات خود درباره برجام اظهارنظر کرده و استدلال بیان کنند مبنای کارشناسی است و نباید آن را تخطئه کرده و به آن انگ سیاسی زده شود.

وی گفت: براساس قانون اساسی و طبق فرمایش رهبر انقلاب مبنی براینکه نباید مجلس در بررسی برجام کنار گذاشته شود؛ بررسی برجام در مجلس در یک بستر قانونی است.