تصویر یک شهروند کرد ترکیه که او را مجبور به بوسیدن مجسمه آتاترک کرده اند

ترکیه,پ ک ک

تصویر زیر به سرعت در گروه ها و شبکه های اجتماعی در حال گسترش است. ملی گراهای ترکیه یک شهروند کرد را مجبور کرده اند تا مجسمه آتاترک را ببوسد.

4949

کد N950547