پرونده جنایات جنگی در اوکراین دوباره به جریان افتاد

سیاسی

اوکراین دادخواستی که دادگاه بین المللی جنایات جنگی علیه این کشور تنظیم کرده است را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در اقدامی که منجر به روشن شدن پرونده جنایات جنگی در جریان درگیری های اوکراین با شورشیان این کشور می شود، کی یف رای صادر شده اوایل سال ۲۰۱۴ دادگاه بین المللی جنایات جنگی را پذیرفت.

هر چند دولت اوکراین عضو این دادگاه محسوب نمی شود ولی به طور داوطلبانه این رای را پذیرفته است. سال گذشته اوکراین دادخواست مشابهی نیز که از سوی دادگاه لاهه صادر شده بود را پذیرفته بود.

بر این اساس دادگاه لاهه احتمال وجود جنایات جنگی بین نوامبر سال ۲۰۱۳ تا فوریه سال ۲۰۱۴ را مطرح کرده بود.

سال گذشته «فاتو بنسودا» مسئول پرونده جنایات جنگی اوکراین دادخواست اولیه ای را مطرح کرد و اکنون قرار است به جزئیات این پرونده در جلسه دادگاه بین المللی جنایات جنگی رسیدگی شود.