سیزدهمین اعتصاب خلبانان لوفت هانزا در ۱۸ ماه اخیر

سیاسی

اعتصاب خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا به لغو ده ها پرواز انجامیده و فعالیت فرودگاه های بزرگ آلمان را مختل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از صبح سه شنبه دست به اعتصاب زده اند. این اعتصاب دو روزه تاکنون به لغو ۸۴ پرواز در مسیرهای طولانی از فرودگاههای فرانکفورت، مونیخ و دوسلدورف منجر شده است. احتمال می رود که صدها پرواز دیگر در ساعت های آینده لغو شوند.

«مارکوس واهل» سخنگوی اتحادیه خلبانان می گوید: ما در گذشته سیاست اقدامات محدود و تدریجی را دنبال می کردیم و در حال حاضر هم همین کار را می کنیم. اما اگر لوفت هانزا واکنشی نشان ندهد، سناریوهای دیگری برای آینده در نظر خواهیم گرفت.

این سیزدهمین اعتصاب کارکنان لوفت هانزا در هجده ماه گذشته است. این در حالی است که اعتصابهای پیاپی، حدود صد میلیون یورو برای بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان هزینه در بر داشته است.

«باربارا شادلر» سخنگوی لوفت هانزا در این رابطه گفت: ما در روزهای اخیر پیشنهادهای متعددی در رابطه با تمام مسائل مورد بحث مطرح کرده ایم. بنابراین، اتحادیه باید با ما وارد مذاکره می شد. واکنش آنها اعتصاب و لغو پروازهای طولانی بود و حالا در فکر لغو پروازهای کوتاهند.

گفتنی است خلبانان اعتصاب کننده، ضمن موافقت با پیشنهاد لوفت هانزا برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۰ سال، خواهان افزایش حقوق و مزایای خود و توقف سیاستهای این شرکت برای افزایش استخدام کارکنان خارجی اند.