آمریکا نام سمیر قنطار را در لیست تروریسم قرار داد

فعالان سیاسی عرب در شبکه اجتماعی توئیتر از قرار گرفتن نام سمیر قنطار اسیر آزاد شده لبنانی در لیست تروریسم آمریکا خبردادند.

به گزارش خبرآنلاین خبرنگار روزنامه الرأی با مضحک خواند این اقدام آمریکا نوشت : خنده دار است که می شنویم آمریکا نام سمیر قنطار را در فهرست سیاه تروریسم قرار داده است. 

4949

کد N950505