فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در الزبدانی

سیاسی

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان همچنان به پیشروی های خود در الزبدانی در حومه دمشق ادامه می دهند.

فیلم/ادامه پیشروی های ارتش سوریه و مقاومت در الزبدانیارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان همچنان به پیشروی های خود در الزبدانی در حومه دمشق ادامه می دهند.