غفوری فرد در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

جلسه با روسای ۳قوه/لزوم احترام به نظرشورای نگهبان درباره صلاحیتها

سیاسی

رئیس خانه احزاب گفت: با روسای سه قوه حتما جلسه خواهیم داشت و دیدار با شورای نگهبان را نیز در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد رئیس خانه احزاب در حاشیه نشست خبری خود که عصر امروز در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مورد صلاحیت ها با شورای نگهبان صحبتی خواهید داشت یا خیر، گفت: نمی دانیم که آیا شورای نگهبان علاقه دارد که در این زمینه با آنها دیدار داشته باشیم یا خیر، اما حتما با روسای سه قوه جلسه خواهیم داشت.

وی افزود: دیدار با شورای نگهبان را در دستور کار خود قرار خواهیم داد.

غفوری فرد با بیان اینکه در مورد بودجه احزاب و صلاحیت افراد حتما با شورای نگهبان صحبت خواهیم کرد خاطرنشان کرد: در مورد صلاحیت ها رای با شورای نگهبان است و ما در آن دخل و تصرف نخواهیم کرد اما در مورد آن با این شورا صحبت خواهیم کرد.