تصویری از فرماندهان سپاه در 20 سال پیش اما بدون لباس نظامی

دفاع مقدس جنگ تحمیلی

کاظم فرامرزی از رزمندگان دوران دفاع مقدس در صفحه اینستاگرام خود عکسی از فرماندهان سپاه در بیست سال پیش منتشر کرده است.

2929

کد N950322