فیلم/ تظاهرات کهنه سربازان آمریکایی علیه سناتور مک کین

سیاسی

جمعی از کهنه سربازان آمریکایی با برپائی تظاهراتی نسبت به اظهارات سناتور «جان مک کین» در کمیته نیورهای مسلح سنای آمریکا اعتراض کردند.

سناتور جمهوریخواه مک کین که ار اعضای اصلی کمیته نیروهای مسلح سنا محسوب می شود در روزهای گذشته اظهاراتی را داشته که به شدت موجب خشم کهنه سربازان آمریکایی شده است. 

عمده این اظهارات مربوط به مواردی همچون مسائل درمانی و حقوقی کهنه سربازان بود. 

فیلم/ تظاهرات کهنه سربازان آمریکایی علیه سناتور مک کینجمعی از کهنه سربازان آمریکایی با برپائی تظاهراتی نسبت به اظهارات سناتور «جان مک کین» در کمیته نیورهای مسلح سنای آمریکا اعتراض کردند.