برخی کارشناسان از احتمال محاصره صنعا خبر می‌دهند

واحدمرکزی خبر نوشت: برخی کارشناسان احتمال می دهند ائتلاف سعودی ، محاصره بسیار شدیدی را بر صنعا تحمیل کند.

ژنرال ثابت حسین صالح کارشناس نظامی و راهبردی در برنامه تلویزیونی «اتاق خبر» شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گفت: بعید نیست که نیروهای ائتلاف عربی محاصره بسیار شدیدی را بر صنعا تحمیل کنند که به پذیرش راه حل سیاسی از سوی شورشیان بینجامد. وی افزود: افزایش حملات جنگنده های ائتلاف عربی بر صنعا و تعز و مأرب ظاهرا مقدمه ای برای درگیریهای نهایی و تعیین کننده در صنعاست، اما سخن درباره آغاز این عملیات در حال حاضر زود است.

زیرا استانهای مارب و الجوف و صعده و عمران همچنان استانهایی مهم هستند که کمربند امنیتی برای صنعا تشکیل می دهند . قسمت عمده تعز و همچنین استان إب نیز در اختیار گروه الحوثی است . مجری این برنامه از وی پرسید: «آیا جدول زمانی برای آغاز عملیاتی سریع وجود دارد یا اینکه به دلیل سناریوهای مطرح شده کنونی موضوع حرکت نیروها به سمت صنعا زمان بر است؟» ژنرال ثابت حسین صالح پاسخ داد: این سناریوهای مطرح شده را برخی کارشناسان سیاسی و نظامی مطرح کرده اند اما سناریوهای موجود در اتاق عملیات ائتلاف عربی و نیروهای هوادار مشروعیت یمن(وابسته به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن) را نمی دانیم.

بنابراین فکر می کنم مدت زمان زیادی برای آغاز عملیات نیاز است اما سناریوی دیگری نیز وجود دارد و اگر این نیروها بر کمربند امنیتی صنعا مانند مأرب و اجوف و صعده و عمران به ویژه استانهای مأرب و عمران تسلط یابند و این کمربند امنیتی بشکند، احتمال دارد ائتلاف عربی محاصره شدیدی را بر صنعا تحمیل کند و شاید این محاصره باعث شود درگیری داخلی در صنعا به وجود نیاید و به راه حل سیاسی منجر شود.

به ویژه اینکه گروه الحوثی و هواداران علی عبدالله صالح، قدرت و توانایی جنگ زمان بر و فرسایشی را با نیروهای ائتلاف عربی ندارند زیرا ائتلاف عربی از نظر زمینی و دریایی و هوایی بر این شبه نظامیان چیرگی دارد. مجری اسکای نیوز عربی پرسید: «با توجه به اینکه صعده مرکز اصلی پایگاههای گروه الحوثی است؛ آیا قبل از آغاز عملیات صنعا باید چاره ای برای استان صعده اندیشید یا اینکه می توان بدون در نظر گرفتن استان صعده به صنعا یورش برد؟» کارشناس نظامی برنامه در پاسخ گفت: هر یک از سناریوها امکان پذیر است. یا اینکه صعده به تصرف ائتلاف عربی درمی آید که در این صورت نیروهای الحوثی روحیه خود را از دست خواهند داد اما در نهایت صنعا مرکز اصلی سیاسی ائتلاف حوثی ها و هواداران علی عبدالله صالح است. اما فکر می کنم سقوط صعده باعث می شود جریانهای سیاسی به دنبال راه حل خروج از درگیری و جنگ در صنعا شوند.

49261

کد N949721