فیلم/ جسد «ایلان کردی» در سواحل هندی

سیاسی

بین الملل: یک هنرمند هندی در انتقاد از سیاست های کشورهای غربی در قبال مهاجرین و همچنین ابراز همدردی با خانواده «ایلان کردی» مجسمه شنی وی را در سواحل هند ساخت.

ایلان کردی یک کودک سه ساله سوری بود که به همراه پدر، مادر و بردار پنج ساله اش به امید یافتن جایی بهتر برای زندگی از ترکیه به اروپا مهاجرت کرد اما در میانه راه قایق حامل آنها گرفتار سانحه شد و ایلان به همراه مادر و بردارش جان خود را از دست داد و جسد وی در سواحل ترکیه پیدا شد. 

فیلم/ جسد «ایلان کردی» در سواحل هندیبین الملل: یک هنرمند هندی در انتقاد از سیاست های کشورهای غربی در قبال مهاجرین و همچنین ابراز همدردی با خانواده «ایلان کردی» مجسمه شنی وی را در سواحل هند ساخت.