با حضور شمخانی صورت می‌گیرد؛

بررسی برجام از نگاه شورایعالی امنیت ملی درنشست امروز کمیسیون ویژه

سیاسی

کمیسیون ویژه رسیدگی به برنامه جامع اقدام مشترک، امروز با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی به بررسی برجام از دیدگاه این شورا می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه امروز کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و اعضای این کمیسیون آغاز شد.

همچنین قرار است علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز به عنوان مهمان دوم در این کمیسیون حضور یابد.

در این نشست، برنامه جامع اقدام مشترک ایران و ۱+۵ (برجام) از دیدگاه شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور نیز در خصوص مباحث تخصصی و فنی برجام به اعضای کمیسیون گزارش می‌دهد.