نماینده دموکرات کنگره:

توافق هسته ای برای هر دو طرف بهترین گزینه است

سیاسی

«جان ساربانس» ضمن حمایت از توافق هسته ای، مهمترین علت اقدام خود را این موضوع دانست که این توافق طوری تنظیم شده است تا در هر مرحله با عدم رعایت مفاد آن، لغو شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان ساربانس» نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سایت شخصی خود در حمایت از توافق هسته ای با ایران مطلبی منتشر کرده است که حرفهای تکراری نماینده های دیگر است.

وی در این مطلب می نویسد: من به این خاطر از توافق حمایت می کنم چون اعتقاد دارم این توافق بهترین راه حل برای دور نگه داشتن ایران در دستیابی به سلاح هسته ای است.

وی افزوده است: ما نباید انتظار داشته باشیم با این توافق تغییرات صریحی در سیاست های ضد آمریکایی یا ضد اسرائیلی ایران مشاهده کنیم ولی باید این مطلب را نیز متذکر شد که این توافق بیشتر نگرانی های آمریکا را در مورد برنامه هسته ای ایران کاهش داده است.

ساربانس حمایت خود از توافق هسته ای را یکی از مهمترین تصمیمات دوران کاری اش در کنگره ارزیابی می کند و می نویسد خیلی روی این موضوع فکر کرده و به خاطر همین خیلی زود تصمیم نگرفته است. به گفته وی توافق برای هر دو طرف بهترین گزینه محسوب می شود.

این نماینده کنگره تاکید می کند: به نظر من آنهایی که با این توافق مخالفت می کنند بیشتر در مورد آینده آمریکا و اسرائیل و روابط آنها نگران هستند. مهمترین علت حمایت من روی این حقیقت استوار است که این توافق طوری تنظیم شده است که در هر مرحله با عدم رعایت مفاد آن می تواند لغو شود.

بر این اساس اگر ایران بخواهد به برنامه های هسته ای گذشته خود ادامه دهد، آمریکا در هر مرحله ای می تواند دوباره تحریم های اقتصادی را علیه این کشور اعمال کند.