با تصویب در مجلس عوام:

نوبت تصمیم گیری در مورد همه پرسی انگلیس به مجلس اعیان رسید

سیاسی

طرح همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پس از تصویب در مجلس عوام برای رای گیری به مجلس اعیان این کشور فرستاده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همه پرسی مطرح شده توسط دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا یک مرحله به جلو پیش رفت و در مجلس عوام این کشور به تصویب رسید.

بر این اساس مجلس عوام با ۳۱۶ رای موافق در مقابل ۵۳ رای مخالف با تصویب این طرح به کامرون اجازه داد طرح همه پرسی عمومی را در سال ۲۰۱۷ اجرا کند و اکنون نوبت مجلس اعیان و یا لردها است که در این خصوص تصمیم گیری کند.

گفتنی است در صورت تصویب این طرح توسط مجلس اعیان همه پرسی مطرح شده توسط نخست وزیر در زمان مقرر به رای عمومی گذاشته خواهد شد.