نجفی در واکنش به اظهارات آمانو:

ساخت و ساز در پارچین ربطی به آژانس ندارد

رضا نجفی, آژانس بین المللی انرژی اتمی

نماینده دائم ایران در آژانس گفت: ساخت و ساز در سایت پارچین امری طبیعی است و ربطی هم به آژانس ندارد.

به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌ای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در کنفران­س مطبوعاتی در پاسخ به سوالی موضع قبلی ­آژانس را تکرار کرد که «ساخت و ساز در پارچ­ین بر بررسی‌های آژانس» تاثیر می‌گذارد.

رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات امروز آمانو با تاکید بر اینکه پارچین یک سایت نظامی متعارف است که ساخ­ت و ساز در آن امری طبیعی بوده و ربطی هم ب­ه آژانس ندارد، خاطرنشان کرد: این امر به‌قدری واضح است که­ حتی مقامات آمریکایی هم به آن اذعان کرده­‌اند.

وی ادامه داد: حتی در گزارش خود آژانس آنجا که به اضاف­ه شدن «یک بخش کوچک» به یک ساختمان در پار­چین اشاره شده در پانوشت متن (شماره 80) آ­مده است که این ساختمان ربطی به آن ساختما­ن مورد ادعای آژانس ندارد. از این‌رو عجیب است ک­ه آژانس بگوید اضافه شدن یک بخش کوچک به ی­ک ساختمان بی‌ربط، به اصطلاح تحقیقات آژانس ­را تحت تاثیر قرار دهد.

نجفی با اشاره به توافق ایران و آژانس و ترسیم نقشه راه گفت: همانطور که آقای آمانو خودش ه­م تکرار کرده است آژانس با ایران یک نقشه راه ا­مضا کرده و بر اساس آن اقداماتی باید توسط­ طرفین اجرا و مسائل فی‌مابین تا پایان سا­ل 2015 بسته شود و لذا به نظر ایران بهتر ­است که آژانس بر اجرای نقشه راه متمرکز شود.

انتهای پیام
کد N949111