گفتگوی تلفنی نخست وزیر ایتالیا و مرکل درباره مهاجران

سیاسی

نخست وزیر ایتالیا در گفتگوی تلفنی با صدر اعظم آلمان درباره بحران مهاجران با وی تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «متئو رنتزی» نخست وزیر ایتالیا در تماس تلفنی امروز با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان درباره موضوع مهاجران به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رنتزی همچنین از مواضع آلمان درخصوص پذیرش مهاجران قدردانی کرد.

برخی کارشناسان علت استقبال آلمان از آوارگان سوری را مقابله با پیری جمعیت این کشور و به دست آوردن نیروی کار و مقابله با گرایش های فاشیستی رو به رشد با توجه به نگاه مثبت افکار عمومی در قبال سوری ها می دانند.