حیدرپور: در دوره قبل مجلس جلیلی را دعوت می کرد اما او نمی آمد

ایرنا نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی گفت: سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در دوره گذشته مذاکرات هرگز برای حضور در مجلس و ارایه گزارش مذاکرات تمایلی نداشت.

عوض حیدرپور شهرضایی افزود: جلیلی در مجالس هشتم و نهم به رغم دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ارایه گزارش از روند مذاکرات و پاسخ به سوال های نمایندگان هیچگاه در این کمیسیون یا جلسات مجلس حاضر نشد.
وی با یادآوری این که جلیلی جزو مخالفین برجام محسوب می شود، ادامه داد: وی امروز به عنوان یکی از مخالفین برجام درجهت دفاع از اقداماتی که در دوره قبل انجام دادند در کمیسیون ویژه برجام مجلس حاضر می شود و از اقدامات گذشته خود دفاع می کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به عملکرد کمیسیون ویژه بررسی برجام خودداری کرد و اظهارداشت: بررسی برجام براساس برنامه تدوینی آیین نامه داخلی روند خود را طی می کند و باید منتظر ماند و ببینیم که این روند به چه نتیجه ای می رسد و اظهار نظر درباره عملکرد کمیسیون ویژه زود است.
سعید جلیلی مذاکره کننده سابق هسته ای تاکنون دوبار در کمیسیون ویژه بررسی برجام حضور یافته و ضمن دفاع از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای دوره قبل از مفاد برجام انتقاد کرده است.

29213

 

کد N948997