پاکستان برای از بین بردن طالبان مستقر در پاکستان وارد عمل شود

سیاسی

دولت افغانستان از پاکستان خواست برای از بین بردن آن دسته از طالبانی که در پاکستان سکونت دارند وارد عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفت: ما از پاکستان می خواهیم که علیه طالبانی که در خاک آنها هستند عملیات نظامی انجام دهد.

این درخواست دولت افغانستان بر مبنای مذاکراتی که در یک هفته گذشته میان مقامات افغانستان و پاکستان صورت گرفت انجا می شود.

هر دو طرف خواهان اعتمادسازی متقابل هستند؛ دولت افغانستان معتقد است پاکستان باید برای از بین بردن طالبان اقدام عملی انجام دهد.