تظاهرات فرماندهان جهادی افغانستان علیه پاکستان و آمریکا

سیاسی

برخی از فرماندهان جهادی افغانستان با برپایی تظاهراتی علیه پاکستان و آمریکا شعار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، فرماندهان جهادی افغانستان در این تظاهرات مسالمت آمیز خواستار قطع روابط دیپلماتیک کابل با اسلام آباد شدند. آنها گفتند شبه نظامیان طالبان توسط سازمان اطلاعات پاکستان اداره می شود.

تظاهرات کنندگان از دولت خواستند سیاست خود در مقابل پاکستان را شفاف و روشن اعلام کند. آنان برخی کشورها از جمله آمریکا را نیز به دست داشتن در ناامنی های افغانستان متهم کردند.

فرماندهان جهادی در پایان خواستار شکل گیری بسیج ملی عیله طالبان گردیدند.