حماس با خروج اعضای شورای ملی فلسطین از نوار غزه موافقت کرد

واحد مرکزی خبر نوشت: جنبش حماس در فلسطین موافقت کرد آن دسته از اعضای شورای ملی فلسطین که در نوار غزه مقیم هستند می توانند با خروج از نوار غزه در نشست این شورا در رام الله حاضر شوند.

به گزارش خبرگزاری سمای فلسطین، منابع فلسطینی به این خبرگزاری اطلاع دادند، جنبش حماس به تشکیلات خودگردان اطلاع داده است با سفر اعضای شورای ملی از نوار غزه به رام الله موافق است در نتیجه اعضای این شورا می توانند در نشست شورای ملی در رام الله حاضر شوند.
غازی حمد معاون وزارت داخلی در نوار غزه نیز در این باره گفت:« حماس به آن دسته از اعضای شورای ملی فلسطین که در نوار غزه مقیم هستند اجازه می دهد تا برای مشارکت در نشست شورای ملی، از گذرگاه بیت حانون نوار غزه را به مقصد رام الله ترک کنند.»
غازی حمد در عین حال از شیوه برگزاری نشست شورای ملی انتقاد کرد و گفت:« می شد این نشست را با شیوه بهتر و با مشاوره گروههای مختلف فلسطینی برگزار کرد.»
وی با تاکید بر اهمیت حضور جنبش هایی چون حماس و جهاد اسلامی در نشست شورای ملی، گفت:« البته تشکیلات خودگردان این دو جنبش را در برابر گزینه اجباری (یا می آیند یا نمی آیند) قرار داده است با این حال انتظار ما این است که در نشست شورای ملی تصمیمات جسورانه اتخاذ شود . تصمیماتی که بتواند شرایط را در فلسطین تغییر دهد و بهبود ببخشد.»

52261

کد N948594