تعلیق فعالیت شرکت نفتی ایتالیایی در یمن به دستور عربستان

سیاسی

شرکت نفتی انی تحت فشارهای عربستان فعالیت خود را در یمن به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع یمنی به روزنامه الاخبار گفت: شرکت نفتی ایتالیایی اجیپ(شاخه محلی شرکت انی) به شکل غیر منتظره ای فعالیت خود را در یمن تعلیق کرده است.

 این منبع افزود: شرکت اجیپ در سال ۱۹۷۹ امتیاز کار در شرق یمن، به ویژه حضرموت را به دست آورد.

وی تاکید کرد که تعلیق فعالیت این شرکت نفتی در یمن به دنبال اعمال فشارهای منطقه ای و بین المللی بویژه اعمال فشارهای عربستان، فعالیت خود را در یمن تعلیق کرده است.