فیلم/ آقای اوباما یادتونه؟!

سیاسی

در حالی نزدیک به دو ماه از جمع بندی مذاکرات وین و حصول توافق هسته ای ایران و 1+5 می گذرد که تهدیدات مقامات آمریکایی علیه کشورمان ادامه دارد و گویا آنها نیازمند یادآوری توانمندی های نظامی ایران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تهدیدهای گاه و بیگاه مقامات آمریکایی علیه کشورمان مبنی بر حمله نظامی به ایران و نابودی زیرساخت های کشور، خانه طراحان انقلاب اسلامی در انمیشنی کوتاه به یادآوری برخی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از ضربه هایی که در سال های اخیر به هیمنه آمریکا وارد شده است، پرداخت.